top of page

תקנון

 • אין לנהוג באלימות מכל סוג. הן כלפי המפעילים והן כלפי החברים.

 • יש לשמוע להוראות המפעיל.

 • נא לשמור על התפאורה. פגיעה מכוונת בתפאורה תגרור חיוב בעלות התיקון.

 • SHOW TIME לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק שנגרם ללקוח כתוצאה משימוש או פעולה לא סבירה של הלקוח במהלך פעילות חדר הבריחה..

 • ישנם מצלמות שמקליטות כל משך הפעילות.

 • הזמנות:

 • לאחר הרישום למשחק אנו ניצור קשר עמכם ותתבקשו לשלם 120 ש"ח שהם מקדמה עבור שמירת המשחק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הפעילות אם תבחרו שלא לשלם את המקדמה.

 • כמובן שתשלום המקדמה יקוזז ממחיר הפעילות המלאה.

 •  ביטולים:

 • ביטול או שינוי של הזמנה יתאפשר בטלפון 054-5409347  בלבד.

 • שינוי או ביטול של זמן ההזמנה בפחות מ-24 שעות לפני תחילת המשחק, לא יוחזרו דמי המקדמה ששולמו, גם במקרה שבוצעה הזמנה פחות מ-24 שעות לפני תחילת המשחק. במידה והלקוח לא שילם מקדמה הלקוח יחויב ב120 ש"ח דמי ביטול לאחר מועד המשחק.

bottom of page